www.allianzsp.sk
Nadácia Allianz

Obec Komárno-Nová Stráž

V obci bola pred priechodmi nainštalovaná optická psychologická brzda, ktorej účelom je dlhodobo prispievať k zníženiu rýchlosti jazdy motorových vozidiel, a tým k zvýšeniu bezpečnosti cestnej premávky.  

Dátum vydania: 29.10.2014