www.allianzsp.sk
Nadácia Allianz

Nadácia detského kardiocentra

Finančné prostriedky z nadácie prispeli k zakúpeniu dôležitého prístroja, ktorý zabezpečuje interpretáciu kľudového EKG pomocou interpretačného algoritmu. Je z neho možné odsledovať priamo výsledky vyšetrenia na konzultácie prostredníctvom internetu. Prístroj prispieva k flexibilnému diagnostikovaniu srdcových ochorení detských pacientov.

Dátum vydania: 16.12.2014