www.allianzsp.sk
Nadácia Allianz

Dobrovoľnícka skupina Vŕba

Vďaka grantu sa podarilo uskutočniť školenie nových dobrovoľníkov a pre tri skupiny 7 dvojhodinových supervíznych stretnutí. Dobrovoľníci pravidelne rozdávajú kávy, čaje, časopisy a dobrú náladu v Onkologickom ústave. Z príspevku nadácie bol tiež zakúpený potrebný materiál – káva, cukor, poháre, čaj.

Dátum vydania: 20.11.2014