www.allianzsp.sk
Nadácia Allianz

Obec Dedina Mládeže

Hlavným cieľom projektu bolo zvýšenie bezpečnosti cestnej premávky v centre obce Dedina Mládeže, zvyšovanie viditeľnosti a zrozumiteľnosti dopravného značenia, zlepšenie prehľadnosti prechodu pre chodcov. Po príprave terénu boli uložené stĺpy verejného osvetlenia a osvetľovacie telesá v počte 6 ks. Pri technickom riešení projektu sa vychádzalo z poznatku založeného na ekonomických ukazovateľoch (cena elektrickej energie, svietidlá s menším príkonom a väčším efektom svietivosti, záťaž na životné prostredie). Obec po realizácií projektu získala nové, moderné, dlhodobo funkčné, regulovateľné osvetlenie v strede obce.

Dátum vydania: 19.11.2014