www.allianzsp.sk
Nadácia Allianz

Bezpečne s Dopravkom

MŠ Jilemnického v Spišskej Novej Vsi využili nákup detského edukačného softwéru na zvýšenie povedomia detí. Prostredníctvom aktivít sú deti účastníkmi cestnej premávky vo virtuálnej rovine, kde spoznávajú dopravné pravidlá a značky v hre na interaktívnej tabuli. Tieto poznatky a zručnosti si následne overujú v reálnych situáciách na vytvorenom dopravnom ihrisku.

Dátum vydania: 16.10.2014