www.allianzsp.sk
Nadácia Allianz

Príspevok na endoskopickú vežu

Zavedenie endoskopickej techniky prispelo k zvýšeniu bezpečnosti chirurgických výkonov, nižšiemu riziku komplikácií, skrátenie času hospitalizácie, prípadne presunutie výkonov do režimu jednodňovej chirurgie. Okrem zlepšených výsledkov chirurgických výkonov a bezpečnejšieho operovania systém ponúka možnosť zhotoviť obrazovú dokumentáciu a priamo na operačnej sále zlepšiť prípravu a výučbu študentov medicíny, ako aj lekárov v špecializačnej príprave. Systém tiež umožňuje pripravovať kvalitnú dokumentáciu pre prednášky a publikácie, ako aj vedecké granty a projekty.

 

 

Dátum vydania: 11.11.2013