www.allianzsp.sk
Nadácia Allianz

Dostavba športoviska - SŠI Spišské Vlachy

Finančné prostriedky boli poskytnuté na verejnoprospešný účel, akým je podpora a ochrana zdravia a rozvoj športu formou príspevku na realizáciu dostavby športoviska, ktoré realizuje SŠI Spišské Vlachy. Projekt bol realizovaný a ukončený v mesiaci júl 2013.

Dátum vydania: 19.07.2013