www.allianzsp.sk
Nadácia Allianz

Detský tábor - Monarch Karate Klub

Finančné prostriedky boli poskytnuté na verejnoprospešný účel, akým je podpora a ochrana zdravia formou realizácie detského karate klubu, ktorú organizoval Monarch Karate Klub. Projekt bol realizovaný a ukončený v mesiaci júl 2013.

Dátum vydania: 16.07.2013