www.allianzsp.sk
Nadácia Allianz

Obec Kružlová - dopravná výchova

Finančné prostriedky boli poskytnuté na verejnoprospešný účel, akým je podpora a ochrana zdravia a vzdelávanie formou dopravnej výchovy v Obci Kružlová. Vďaka našej podpore si tak deti môžu osvojiť základy dopravnej výchovy a bezpečnosti na cestách. Projekt bol realizovaný a ukončený v mesiaci júl 2013.

Dátum vydania: 22.07.2013