www.allianzsp.sk
Nadácia Allianz

Autoškola - ZŠ Holubyho Piešťany

Finančné prostriedky boli poskytnuté na verejnoprospešný účel, akým je podpora a prevencia zdravia formou vzdelávania detí v oblasti dopravnej výchovy. Projekt je vo fáze realizácie.

Dátum vydania: 21.08.2013