www.allianzsp.sk
Nadácia Allianz

Obec Lovinobaňa - merač rýchlosti

Finančné prostriedky boli poskytnuté na verejnoprospešný účel, akým je podpora a prevencia zdravia a zlepšenie dopravnej situácie formou zakúpenia a inštalácie merača rýchlosti. Projekt je vo fáze realizácie. Ukončený bude v auguste 2013.

 

Dátum vydania: 21.08.2013