www.allianzsp.sk
Nadácia Allianz

Podpora zdravia - Združenie pre rozvoj I. chirurgickej kliniky fakultnej nemocnice

Finančné prostriedky boli poskytnuté na verejnoprospešný účel, akým je podpora a ochrana zdravia formou príspevku pre Združenie pre rozvoj I. chirurgickej kliniky fakultnej nemocnice. Projekt je vo fáze realizácie, plánované ukončenie leto - jeseň 2013.

Dátum vydania: 21.08.2013