www.allianzsp.sk
Nadácia Allianz

Revitalizácia dopravného ihriska - Lakąárska Nová Ves

Finančné prostriedky boli poskytnuté na verejnoprospeąný účel, akým je podpora a ochrana zdravia formou realizácia detského dopravného ihriska pri Z© a M© v Lakąárskej Novej Vsi. Projekt bol realizovaný a ukončený v mesiaci júl 2013. Viac

Dátum vydania: 25.07.2013