www.allianzsp.sk
Nadácia Allianz

Z© Nejedlého - Bezpečne do ąkoly

Finančné prostriedky boli poskytnuté na verejnoprospeąný účel, akým je ochrana a prevencia zdravia a vzdelávania formou dopravnej výchovy na Z© Nejedlého v Bratislave. Projekt je vo fáze realizácie, ukončený bude v auguste 2013.

Dátum vydania: 20.08.2013