www.allianzsp.sk
Nadácia Allianz

Hľadáme mladé športové talenty

Finančné prostriedky boli poskytnuté na financovanie verejnoprospešného účelu, ktorým je podpora športových talentov v súťaži "Hľadáme mladé športové talenty", ktorú organizuje Nadácia JOJ. Na projekte každoročne spolupracujú najväčšie osobnosti slovenského športu a moderátori športovej redakcie pri výbere športových talentov vo veku 10- 15 rokov. Vďaka podpore talentov z rôznych regiónov Slovenska, mnohí z nich nás raz budú reprezentovať na Olympijských hrách, či Majtrovstvách sveta.

Dátum vydania: 21.08.2013