www.allianzsp.sk
Nadácia Allianz

Spôsob získania grantu

Chceli by ste získať finančnú podporu prostredníctvom Nadácie Allianz?

  • Vyplňte žiadosť o podporu.
  • Formulár žiadosti si uložte vo vašich počítačoch a odošlite ho emailom na adresu nadacia@allianz.sk
  • Formulár nemusíte posielať vo vytlačenej podobe poštou

Žiadosti o podporu, ktoré spĺňajú cieľ nadácie, so zameraním na bezpečnosť na cestách a dopravnú výchovu, budú predložené na najbližšom zasadnutí správnej rade nadácie, ktorá rozhodne o ich podpore. 

V prípade schválenia, ako aj zamietnutia vašej žiadosti obdržíte od nás email s informáciu o rozhodnutí. 

V prípade ďalších otázok nás neváhajte kontaktovať emailom na nadacia@allianz.sk.