www.allianzsp.sk
Nadácia Allianz

Na Slovensku nájdete 72 zariadení s logom Vitajte, cyklisti!

Reštaurácie, penzióny, hotely, informačné centrá, hrady, múzeá, kúpaliská a ďalšie turistické zariadenia môžu zvýšiť svoju atraktivitu pre cykloturistov získaním certifikátu Vitajte, cyklisti! Certifikáciu na Slovensku realizuje od roku 2008 Nadácia Ekopolis. V roku 2011 sa počet certifikovaných zariadení zvýšil na 72, čo predstavuje v porovnaní s predchádzajúcim rokom 20-percentný nárast. Partnerom projektu je Nadácia DOEN, spoločnosť TOYOTA a v tomto roku aj Nadácia Allianz. Viac si prečítate v priloženom článku na strane 6.

Dátum vydania: 17.01.2012
Zdroj: Obecné noviny