www.allianzsp.sk
Nadácia Allianz

Vodiči, neprehliadnite spomaµte!

Na Zvolenskej ulici, smerom od Zvolena do Sásy je od konca novembra namontovaný merač rýchlosti vozidiel. Starostka obce Ąubica Jerguąová hovorí, ľe ho na tejto frekventovanej ulici majú vďaka podpore Nadácie Allianz a Banskobystrického samosprávneho kraja. Viac...

Dátum vydania: 29.12.2011
Zdroj: Sásanské novosti