www.allianzsp.sk
Nadácia Allianz

Merač rýchlosti už aj v Obci Alekšince

Ďakujeme Nadácii Allianz, ktorá poskytla grant vo výške 700 € na zakúpenie 1 ks merača rýchlosti pre zvýšenie bezpečnosti občanov v našej obci. Merač rýchlosti je osadený na Gecovskej ulici. Vďaka tomu možno očakávať zvýšenie bezpečnosti a ochrany všetkých účastníkov cestnej premávky v tejto lokalite.

Dátum vydania: 27.12.2011
Zdroj: Miestne noviny Alekšince