www.allianzsp.sk
Nadácia Allianz

On-line likvidácia poistnej udalosti

Nová služba Allianz – Slovenskej poisťovne umožňuje cez internet sledovať celý priebeh likvidácie poistnej udalosti. Taktiež je možné potrebné dokumenty či fotografie vkladať priamo do systému poisťovne. Allianz – SP tak vnáša do systému likvidácie poistných udalostí absolútnu transparentnosť.

Allianz – Slovenská poisťovňa prináša pre svojich klientov novú službu, ktorá umožňuje mať prostredníctvom internetu neustály prehľad o stave likvidácie poistnej udalosti. Služba sa týka poistných udalostí z oblasti neživotného poistenia, ako je napr. poistenie automobilov, poistenie majetku či cestovné poistenie. 24 hodín denne, 7 dní v týždni si tak klient môže overiť, v akom štádiu je likvidácia jeho nahlásenej škody a aké kroky ešte chýbajú k jej úspešnému ukončeniu.

Klient má taktiež možnosť vkladať cez novú službu potrebné dokumenty, ktoré od neho poisťovňa vyžaduje. Či už ide o rôzne doklady, posudky alebo fotografie škôd, všetky dokumenty potrebné pre likvidáciu poistnej udalosti sa dajú poisťovni odoslať práve cez túto unikátnu službu. Služba tak vnáša do celého priebehu likvidácie poistnej udalosti absolútnu transparentnosť. Navyše, klientovi umožňuje mať neustály prehľad a vybaviť všetko potrebné z pohodlia domova cez internet, doslova za pár sekúnd.

Službu nájdete tu.

Dátum vydania: 30.06.2011